Saldo

Dlaczego mimo anulowania przesyłki, środki nie wróciły na saldo?
Jeśli pomimo anulowania przesyłki, obciążenie jest widoczne w saldzie, oznacza to, że opłata za przesyłkę została zaksięgowana. W takim przypadku należy prz...
nie, 8 Lip, 2018 at 6:41 PM
Skąd wynika różnica w naliczeniu kwoty VAT za poszczególne pozycje na fakturze vs suma końcowa (niedopłata / nadpłata 1 grosz)?
Powstała różnica wynika z zaokrąglenia VATu.  Wyjaśnienie tej sytuacji zawiera przepis § 9 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie faktur. Zgodnie z jego br...
nie, 8 Lip, 2018 at 6:41 PM
Co to jest limit kredytowy? W jaki sposób jest przyznawany?
Limit kredytowy przyznajemy tylko Klientom, którzy podpisują z nami umowę. Jest to wartość do jakiej kredytujemy Klienta w danym okresie rozliczeniowym. Na ...
nie, 8 Lip, 2018 at 6:41 PM