1. Nieterminowe doręczenie

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek należy składać poprzez system. W celu złożenia reklamacji należy zalogować się do swojego konta a następnie wejść w zakładkę "Reklamacje".2. Uszkodzenie/zagubienie przesyłki

- Uszkodzenie jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody (jeśli nie spisał należy niezwłocznie zgłosić to do naszego Biura Obsługi Klienta).

Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki,  do naszego Biura Obsługi Klienta   więc uszkodzenie powinno być zgłoszone w terminie 5 dni poprzez zakładkę "Reklamacje". Należy wpisać numer listu przewozowego, zawartość i wartość przesyłki. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera.- Zagubienie/brak aktualnych skanów w transporcie przesyłki należy zgłosić mailowo, podając opis przesyłki (waga, wymiary, rodzaj opakowania, znaki szczególne), opis zawartości (rodzaj towaru, ilość, wygląd) oraz wartość towaru.

Dane przesłane zostaną do DHL, celem rozpoczęcia procedury poszukiwania.

- Po spisaniu protokołu/uznaniu przesyłki za zagubioną klient może złożyć reklamację. Zgodnie z regulaminem DHL i prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru. Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca, jeśli natomiast odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki i została ona zwrócona do nadawcy, właścicielem towaru jest nadawca. Jeśli natomiast przesyłka została zagubiona właścicielem towaru jest nadawca.Właściciel towaru może złożyć reklamację;


A. bezpośrednio do DHL

na stronie www.dhl24.pl, po zarejestrowaniu się w zakładce "reklamacje", załączając protokół szkody (tylko przy uszkodzeniu), list przewozowy i fakturę dokumentującą wartość towaru

na adres mailowy pl.reklamacje.wa@dhl.com, załączając:

pismo reklamacyjne z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numeru rachunku bankowego oraz sposobu zapakowania przesyłki (karton, wypełnienie wewnętrzne)

protokół szkody (tylko przy uszkodzeniu)

list przewozowy

fakturę dokumentującą wartość towaru Ewentualnie odbiorca może upoważnić nadawcę do złożenia reklamacji i wypłaty odszkodowania, wypełniając druk pełnomocnictwa (w załączniku).

Jeśli reklamacja zostanie uznana należy przesłać decyzję do naszego Biura Obsługi Klienta (zarejestrować reklamację w zakładce "Reklamacje" i załączyć decyzję) z prośbą o anulowanie kosztów transportu przesyłki.


B. za pośrednictwem naszego serwisu, poprzez zakładkę "Reklamacje" (reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko Klient z którego konta wygenerowany został list przewozowy).

Należy wypełnić formularz reklamacyjny z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numer rachunku bankowego wraz z danymi firmy i numerem NIP oraz sposób zapakowania przesyłki (karton, wypełnienie wewnętrzne) oraz załączyć wymagane dokumenty.

Sprawę zgłosimy do przewoźnika, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie.

Uprzejmie informujemy, iż zgłoszenie reklamacyjne może zostać zarejestrowane gdy przesyłka została doręczona do Klienta, bądź gdy upłynął okres 30 dni od planowanej daty doręczenia.