Maksymalne wymiary i waga przesyłki, jakie można wysłać za pośrednictwem UPS kalkuluje się w następujący sposób:

Przesyłka standardowa: 

- maksymalna długość 122 cm

- drugi najdłuższy bok nie może mieć więcej niż 76 cm

- do 30 kg wagi rzeczywistej


Paczka standardowa musi spełniać założenie:

najdłuższy bok + (2 x szerokość) + (2 x wysokość) nie przekracza 330 cm

 

Paczka niestandardowa:

- maksymalna długość paczki krajowej oraz zagranicznej 270 cm

- drugi, dłuższy bok przekracza 76 cm

- do 70 kg wagi rzeczywistej

 

Duża Paczka:

Dopłata jest doliczana gdy długość + 2 x wysokość + 2 x szerokość przekracza 330 cm maksymalnie do 419 cm.


Jak określić wagę wymiarową (gabarytową) ?

długość x szerokość x wysokość / 5000 = ciężar wymiarowy w kg.


Powyżej wymienionych wyżej wymiarów UPS może naliczyć dodatkowo karę.