Przesyłka standardowa:

do 30 kg wagi rzeczywistej 

- maksymalna długość 100 cm

- drugi najdłuższy bok nie może mieć więcej niż 76 cm

- najdłuższy bok + (2 x szerokość) + (2 x wysokość) nie przekracza 330 cm

 


Paczka niestandardowa:

- do 70 kg wagi rzeczywistej

- maksymalna długość paczki krajowej oraz zagranicznej 270 cm

- drugi, dłuższy bok przekracza 76 cm

 


Dodatkowa obsługa oraz opłaty za dodatkową obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach:
• Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna

• Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z     tektury falistej

• Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią,        uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.)

• Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)

• Paczki, których najdłuższy bok przekracza 100 cm, jednak nie przekracza 270 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm

• Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 30 kg 

• Przesyłki, w których średnia waga paczki  przekracza 30 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.


UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa od dużej paczki.
Duża Paczka:

Dopłata jest doliczana gdy długość + 2 x wysokość + 2 x szerokość przekracza 330 cm maksymalnie do 419 cm.Ważne!

Powyżej wymienionych wyżej wymiarów UPS może naliczyć dodatkowo karę.