Płatności za fakturę należy dokonywać poprzez system - zakładka "Faktury" / "Opłać fakturę".

W przypadku gdy konto jest zablokowane, opłacenie faktury w ten sposób spowoduje automatyczne odblokowanie.


Konto blokowane jest w sytuacji gdy w ciągu 5 dni kalendarzowych po upływie terminu faktury nie otrzymamy płatności. 

Informujemy, że dokonanie płatności przelewem tradycyjnym spowoduje opóźnienie w zaksięgowaniu środków oraz brak możliwości składania zleceń do momentu ich zaksięgowania.