Faktury wystawiane są co 2 tygodnie. Termin płatności wynosi  7 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.  

Każda firma lub osoba prywatna korzystająca z naszych usług ma przyporządkowane indywidualne subkonto na które należy dokonywać płatności.

Faktury wysyłane są do Klientów w wersji elektronicznej, jak również dostępne są po zalogowaniu w naszym serwisie w zakładce "Faktury". Są to oryginały, które należy wydrukować. 

Nie wysyłamy faktur droga pocztową. Jest to zgodne z prawem (Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.).