Faktury wystawiamy co 2 tygodnie termin płatności wynosi  7 dni kalendarzowych od wystawienie faktury.  Każda firma lub osoba prywatna korzystająca z naszych usług ma przyporządkowane indywidualne subkonto na które wpływają płatności.

Faktury są wysyłane do Państwa w wersji elektronicznej są to oryginały faktur, które należy wydrukować. Nie wysyłamy faktur droga pocztową. Jest to zgodne z prawem i uregulowane prawnie ustawa (Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.)