1. Nieterminowe doręczenie


Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamację zawierającą numer przesyłki oraz kwotę roszczenia należy wysłać do nas na adres reklamacje@apaczka.pl.


2. Uszkodzenie/zagubienie przesyłki


- Uszkodzenie jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody (jeśli nie spisał należy niezwłocznie zgłosić to do Apaczki).

Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki, do Apaczki więc uszkodzenie powinno być zgłoszone w terminie 5 dni na adres biuro@apaczka.pl.  W mailu należy wpisać numer listu przewozowego. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera.


- Zagubienie/brak aktualnych skanów w transporcie przesyłki należy zgłosić mailowo, podając opis przesyłki (waga, wymiary, rodzaj opakowania, znaki szczególne), opis zawartości (rodzaj towaru, ilość, wygląd) oraz wartość towaru.

Dane przesłane zostaną do Fedex, celem rozpoczęcia procedury poszukiwania.


- Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji związanej z uszkodzeniem bądź zagubieniem.


W celu złożenia reklamacji należy przesłać następujące dokumenty:

  • pismo reklamacyjne z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numer rachunku bankowego wraz z danymi firmy i numerem NIP oraz sposób zapakowania przesyłki (karton, wypełnienie wewnętrzne) 
  • kopia dokumentu potwierdzającego wartość towaru- faktura
  • kopia faktury za ewentualną naprawę uszkodzenia lub kosztorys naprawy
  • protokół szkody (w przypadku uszkodzenia)


Wszystkie dokumenty należy przesłać na adres reklamacje@apaczka.pl, sprawę zgłosimy do przewoźnika, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie.