1. Nieterminowe doręczenie


 

Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek  należy  składać poprzez system.  W celu złożenia reklamacji należy zalogować się do swojego konta a następnie wejść w zakładkę "Reklamacje".2. Uszkodzenie/zagubienie przesyłki


- Uszkodzenie jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody (jeśli nie spisał należy niezwłocznie to zgłosić).

Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki, do naszego Biura Obsługi Klienta  więc uszkodzenie powinno być zgłoszone w terminie 5 dni poprzez zakładkę "Reklamacje". Należy wpisać numer listu przewozowego, zawartość i wartość przesyłki. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera.


W przypadku przesyłek krajowych, protokół szkody spisywany jest u odbiorcy, towar pozostaje u klienta. W przypadku przesyłek międzynarodowych, w większości krajów, kurier odbiera przesyłkę od odbiorcy a protokół spisywany jest w oddziale UPS; po spisaniu protokołu przesyłka automatycznie zostaje zwrócona do nadawcy; jeśli klient życzy sobie ponownego doręczenia przesyłki do odbiorcy, powinien nas o tym poinformować, wysyłając maila na adres naszego Biura Obsługi Klienta


- Zagubienie/brak aktualnych skanów w transporcie przesyłki należy zgłosić mailowo, podając opis przesyłki (waga, wymiary, rodzaj opakowania, znaki szczególne), opis zawartości (rodzaj towaru, ilość, wygląd) oraz wartość towaru.

Dane przesłane zostaną do UPS, celem rozpoczęcia procedury poszukiwania, trwającej do 8 dni roboczych.


- Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji związanej z uszkodzeniem bądź zagubieniem.


W celu złożenia reklamacji należy wejść w zakładkę "Reklamacje", wypełnić formularz reklamacyjny z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numer rachunku bankowego wraz z danymi firmy i numerem NIP oraz sposób zapakowania przesyłki (karton, wypełnienie wewnętrzne) oraz załączyć wymagane dokumenty.


Sprawę zgłosimy do przewoźnika, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie.