Niektóre towary i przedmioty oraz ich pojedyncze elementy ze względu na swój kształt, wagę lub inne cechy charakterystyczne mogą stanowić

zagrożenie dla pracowników firmy kurierskiej, nadawcy lub odbiorcy w czasie procesu ich nadawania i doręczania.


Towary zakazane bez wyjątków w przewozie w sieci DHL Express to:                                                   

 • Zwierzęta, ryby, ptaki (żywe) 
 • Ludzkie szczątki lub prochy 
 • Sztaby (dowolnych drogocennych metali)
 • Gotówka (banknoty, monety) 
 • Kamienie szlachetne luzem
 • Pełna broń palna, amunicja i materiały wybuchowe
 • Imitacje (repliki) broni palnej, elementów wybuchowych lub amunicji 
 • Towary nielegalne
 • Antyki, dzieła sztuki
 • Banderole/naklejki celne
 • Papierosy
 • Towary niebezpieczne
 • Części broni palnej
 • Futra i kość słoniowa
 • Biżuteria, zegarki oraz przedmioty sporządzone ze szlachetnych metali
 • Dokumenty zbywalne na okaziciela (przypominające gotówkę i inne)
 • Broń zabawkowa, broń pneumatyczna, wiatrówki


W szczególności DHL nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego.


Uprzejmie informujemy, że w przypadku nadania paczki zawierającej przedmioty z powyższej listy, nasz serwis oraz firma DHL nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość przesyłki oraz mogą rozwiązać Umowę o Świadczeniu Usług w trybie natychmiastowym.