Nie wysyłamy następujących towarów:

 

 • napoje alkoholowe;
 • skóry zwierząt (niedomowych);
 • towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro);
 • pieniądze, papiery wartościowe, tj czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, bony, akcje
 • towary/materiały niebezpieczne;
 • broń palna
 • futra;
 • kość słoniowa i produkty z kości słoniowej;
 • żywe zwierzęta;
 • gotówka oraz przedmioty zbywalne;
 • towary łatwo psujące się;
 • rzeczy osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA);
 • rośliny
 • materiały pornograficzne;
 • nasiona
 • znaczki pocztowe o wysokiej wartości;
 • tytoń i wyroby tytoniowe;
 • bagaż pozostawiony bez opieki.

 

W niektórych krajach jest więcej artykułów zabronionych lub podlegających ograniczeniom wysyłki. Zapewnienie zgodności z regulacjami rządowymi i prawem obowiązującym w każdym kraju należy do obowiązków nadawcy. Zaleca się, aby nadawcy zapoznali się z listą towarów wyłączonych z importu w każdym kraju.

 

Firma UPS zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania transportu każdej paczki, która nie zawiera szczegółowych danych kontaktowych nadawcy i odbiorcy oraz towarów, których transport uważamy za niewykonalny lub które nie są właściwie opisane, sklasyfikowane lub zapakowane i oznaczone w sposób odpowiedni dla transportu i opatrzone niezbędną dokumentacją.

 

Firma UPS nie przetransportuje żadnych towarów zabronionych przez prawo lub regulacje urzędów federalnych, stanowych lub lokalnych w krajach pochodzenia i przeznaczenia, lub które mogą naruszać odpowiednie przepisy eksportowe, importowe i inne albo zagrażać bezpieczeństwu naszych pracowników, agentów i kontrahentów lub środkom transportu, albo które - naszym zdaniem - brudzą, plamią lub w inny sposób niszczą inne towary lub sprzęt, albo których transport nie jest uzasadniony ekonomicznie lub operacyjnie.

Uwaga: 


Nie wszystkie towary można wysłać do każdego państwa. 


Uprzejmie informujemy, że w przypadku nadania paczki zawierającej przedmioty z powyższej listy, nasz serwis oraz firma UPS nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość przesyłki oraz mogą rozwiązać Umowę o Świadczeniu Usług w trybie natychmiastowym.

W przypadku wątpliwości czy Państwa paczka zawiera przedmioty zakazane prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.