Do pełnej aktywacji konta na platformie Apaczka koniecznym jest przesłanie na nasz adres podpisanej "Umowy o świadczenie usług". Przypominamy, że umowa musi być dostarczona w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie do Państwa odesłany), a podpisy na niej muszą złożyć osoby do tego uprawnione - w przypadku spółek prawa handlowego osoby wskazane w KRS, w przypadku spółek cywilnych wspólnicy, a w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel.