Zlecenia można anulować samodzielnie w Panelu Klienta. 


1. Zaloguj się i wejdź w zakładkę "Zlecenia" w panelu bocznym.2. Z listy zleceń wybierz zlecenie, które chcesz anulować zaznaczając kwadrat znajdujący się na końcu zlecenia. Następnie kliknij "Anuluj zaznaczone". Status przesyłki zostanie zmieniony na „Anulowane”.Analogicznie należy postępować w sytuacji, gdy anulowana ma zostać większa liczba zleceń - wystarczy zaznaczyć wybrane zlecenia i kliknąć "Anuluj zaznaczone"

Ważne!

Dla klientów na przedpłacie: W przypadku anulowania zlecenia środki niezwłocznie wracają na subkonto klienta. 

Dla klientów na umowie: W przypadku anulowania zlecenia środki wracają niezwłocznie na dostępne saldo.