Zlecenia można anulować samodzielnie w panelu. W tym celu należy wejść w zakładkę „Zlecenia” a następnie zaznaczyć kwadrat znajdujący się na końcu po prawej stronie zlecenia, które ma zostać anulowane. Następnie trzeba kliknąć "Anuluj zaznaczone". Status przesyłki zostanie zmieniony na „Anulowane”.

Analogicznie należy postępować w sytuacji, gdy anulowana ma zostać większa liczba zleceń - wystarczy zaznaczyć wybrane zlecenia i kliknąć "Anuluj zaznaczone"