Zlecenia można anulować samodzielnie w systemie Apaczka. W zakładce „Zlecenia”, prosimy zaznaczyć kwadrat znajdujący się na końcu, po prawej stronie zlecenia, które ma zostać anulowane, a następnie kliknąć "Anuluj listy przewozowe". Status przesyłki zostanie zmieniony na „Anulowane”. Analogicznie, należy postępować w sytuacji gdy anulowana ma zostać większa liczba zleceń - wystarczy zaznaczyć wybrane zlecenia i kliknąć "Anuluj listy przewozowe".