Zlecenia można anulować samodzielnie w systemie Apaczka.

W tym celu należy wejść w zakładkę  „Zlecenia” a następnie zaznaczyć kwadrat znajdujący się na końcu po prawej stronie zlecenia, które ma zostać anulowane. Następnie trzeba kliknąć "Anuluj zaznaczone". Status przesyłki zostanie zmieniony na „Anulowane”. 

Analogicznie należy postępować w sytuacji, gdy anulowana ma zostać większa liczba zleceń - wystarczy zaznaczyć wybrane zlecenia i kliknąć "Anuluj zaznaczone".