Kompensata pobrań może mieć miejsce w sytuacji, kiedy klient jest dłużnikiem. Wypłata kwoty pobrania jest wówczas wstrzymywana do momentu opłacenia zobowiązań. Klient ma możliwość złożenia pisemnej dyspozycji kompensaty swoich pobrań z zobowiązaniami. 


Zgodnie z § 6, pkt 14, ppkt 7 Regulaminu Świadczenia Usług Apaczka dla konsumentów dostępnym na stronie www.apaczka.pl mamy prawo zaliczyć na poczet przeterminowanych należności pobrania należne Klientowi od operatorów logistycznych.