Wygenerowanie i umieszczenie na przesyłce etykiety pobranej z naszego systemu jest konieczne, aby uniknąć dopłat związanych z ręcznym wypisaniem listu przewozowego przez kuriera, a także dodatkowych opłat naliczonych bezpośrednio przez przewoźnika. 

W sytuacji kiedy nadawca nie umieści na przesyłce listu przewozowego pobranego z systemu apaczka.pl lub korporacjakurierska.pl, kurier może wypisać list ręczny. 


List wypisany przez kuriera:

 - na firmę apaczka.pl lub korporacjakurierska.pl, wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 15 zł netto,

 - bez wskazania płatnika, wiąże się z obciążeniem, najczęściej odbiorcy, opłatą za przesyłkę wg stawek standardowych przewoźnika.


W przypadku gdy zostanie wypisany list ręczny należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do naszego biura podając:

- nr listu przewozowego wygenerowanego za pośrednictwem Apaczka,

- nr listu ręcznego (pozasystemowego).

Powyższe informacje są potrzebne aby powiązać oba zlecenia. W przypadku, gdy taka informacja nie zostanie przekazana do przewoźnika (tj. nie zostaniemy ujęci jako płatnik) nie mamy wglądu do zlecenia i zarządzania zleceniem.


Ważne!

Przy wypisywaniu listu ręcznego należy zwrócić uwagę na dane wpisywane prze kuriera, np. czy kwota pobrania bądź nr rachunku są wpisane poprawnie.