Usługa polegająca na SMS-owym informowaniu odbiorcy lub nadawcy o statusie przesyłki.

Jeśli chcesz skorzystać z opcji powiadomienia SMS, zaznacz kwadrat "Powiadomienie sms" w sekcji "Dodatkowe informacje i usługi" podczas składania zlecenia.Jak edytować ustawienia domyślne usługi "Powiadomienie sms"?


1. Zaloguj się do panelu Klienta, wejdź w zakładkę "Moje ustawienia", a następnie w sekcję "Moje ustawienia domyślne"
2. W sekcji "Domyślne powiadomienia o zmianach statusu przesyłki", kliknij Edytuj.
3. Zaznacz, w jakich sytuacjach powiadomienie SMS ma zostać przesłane do nadawcy, a w jakich do odbiorcy i "Zapisz" swoje ustawienia.