Niektóre towary i przedmioty oraz ich pojedyncze elementy ze względu na swój kształt, wagę lub inne cechy charakterystyczne mogą stanowić

zagrożenie dla pracowników firmy kurierskiej, nadawcy lub odbiorcy w czasie procesu ich nadawania i doręczania.


Lista towarów i przedmiotów, które zostały wyłączone z transportu krajowego i międzynarodowego!: