Zaloguj się do serwisu i wejdź w zakładkę "Twoje konto" w lewym panelu bocznym. Twój indywidualny numer widoczny jest w dwóch miejscach:


a) w sekcji Dane podstawowe-->"Informacje o Twoim koncie",
b) w sekcji Dane podstawowe--> "Informacje podstawowe"