Pocztex24

Nieskuteczne doręczenie przesyłki nadanej w serwisie Pocztex24 skutkuje natychmiastowym zwrotem do nadawcy bez pozostawienia zawiadomienia.

Na opakowaniu przesyłki podana zostanie przyczyna zwrotu (np. odmowa przyjęcia).


Kurier 48

Postępowanie po nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki nadanej w serwisie Kurier 48.

Dla przesyłki nadanej w serwisie Kurier 48, podejmiemy jedną próbę doręczenia Twojej przesyłki. Jeżeli będzie ona nieskuteczna, adresat otrzyma zawiadomienia o podjętej próbie doręczenia – w formie tradycyjnej (papierowej) albo elektronicznej.


Zawiadomienie elektroniczne 

Jeżeli jako nadawca podałeś numer telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) albo adres poczty elektronicznej adresata, Poczta Polska poinformuje adresata w formie elektronicznej (SMS albo e-mail) o podjętej próbie doręczenia przesyłki, wskazując jej numer, termin oraz adres placówki, w której przesyłka może zostać doręczona.


Jeżeli odbiorca nie zgłosi się do placówki oddawczej, to w drugim dniu* Poczta Polska powtórnie poinformuje adresata o możliwości odbioru przesyłki za pomocą:

• SMS albo e-mail – jeżeli podałeś te dane, 

• zawiadomienia pozostawionego w skrzynce oddawczej adresata – gdy jako nadawca nie podałeś telefonu komórkowego (w sieci operatora krajowego) ani adresu poczty elektronicznej adresata.
W przypadku nieskutecznej próby doręczenia przesyłki nadanej w serwisie Kurier 48: 

• w ciągu 7 dni, przesyłka może zostać doręczona w placówce oddawczej,* 

• w ciągu 48 godzin, przesyłka z zawartością żywych roślin może zostać doręczona w placówce oddawczej.**
Jeżeli we właściwym terminie, wskazanym powyżej, odbiorca przesyłki nie zgłosi się do placówki oddawczej, Poczta Polska zwróci przesyłkę do Ciebie, jako nadawcy, podając na opakowaniu przyczynę zwrotu.


* Licząc od dnia następnego po dniu podjętej próby doręczenia. 

** Licząc od godziny następnej po godzinie podjętej próby doręczenia