Zastosowanie przez Ciebie opakowania dostosowanego do formy, masy i wielkości wysyłanych przedmiotów pozwoli doręczyć przesyłki
w gwarantowanych terminach i w nienaruszonym stanie.
- Przesyłkę możesz wysłać bez opakowania lub częściowo opakowaną (z wyjątkiem przesyłek z zadeklarowaną przez nadawcę wartością). Pod warunkiem, że nie jest narażona na uszkodzenie lub zaginięcie części składowych, ani nie uszkodzi innych przesyłek. Nalepkę adresową możesz umieścić bezpośrednio na przesyłanej rzeczy.


- Jeśli chcesz śledzić swoją przesyłkę, zapewnij możliwość skanowania jej kodu na każdym etapie transportu. Bardzo ważne, by kod nie był załamany ani zagięty.

- Jeśli kształt przesyłki lub jej opakowanie uniemożliwiają umieszczenie naklejki  adresowej, możesz zastosować tabliczkę lub przywieszkę (koniecznie wykonaną z trwałego, sztywnego materiału)  i przymocować ją do przesyłki.


- Opakowanie nieuszkodzone, a uprzednio wykorzystane do nadania przesyłki możesz wykorzystać ponownie, jednak wyłącznie do przesyłek bez zadeklarowanej wartości i pod warunkiem zakrycia wszelkich znaków opisujących poprzednią przesyłkę.


- Nie jest przyjmowana do przemieszczania i doręczania przesyłka, na opakowaniu której umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały, z zastrzeżeniem serwisu Pocztex24.


- Opakowanie przesyłki o zadeklarowanej wartości powyżej 100 zł: 

• musi być wykonane z nieprzezroczystego materiału, 

• powinno uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów, 

• powinno umożliwić umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci nalepek czy etykiet samoprzylepnych, taśmy samoprzylepnej z logo nadawcy lub Poczty Polskiej.

• powinno mieć widoczną deklarowaną wartość na nalepce adresowej (dodatkowo możesz podać wartość na opakowaniu):

–  na naklejce adresowej w polu „Wartość” - tylko cyframi, 

–  na opakowaniu przesyłki – cyframi i słownie,

•  powinno być oznaczone czerwoną literą W.- Na opakowaniu przesyłki możesz umieścić własne odciski pieczęci firmowych, taśmy samoprzylepne, na lepki, napisy i rysunki o charakterze informacyjnym lub reklamowym (np. logo firmy), jeśli: 

• nie utrudniają odczytania adresu ani umieszczenia nalepek, napisów lub pieczęci pocztowych,

• nie są podobne do znaczków pocztowych i innych znaków opłaty oraz odcisków pieczęci pocztowych lub maszyn do frankowania, stosowanych zarówno przez Pocztę Polską, jak i przez innych operatorów pocztowych,

• nie zawierają znamion korespondencji pisemnej, a w szczególności nie wskazują na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu (stosowanie przez nadawcę na opakowaniu przesyłki taśm samoprzylepnych, nalepek i napisów, wskazujących na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu jest możliwe wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji usług dodatkowych, takich jak np.: „Ostrożnie”, „Potwierdzenie odbioru”, „Sprawdzenie zawartości”), 

• ich treść i wizerunek nie są zabronione prawem


- Możesz zastosować na opakowaniu przesyłki taśmy samoprzylepne, nalepki i napisy, wskazujące na sposób postępowania z przesyłką przy jej przemieszczaniu i doręczaniu wyłącznie w przypadku zlecenia realizacji odpowiednich usług dodatkowych, a także w przypadku wybrania ubezpieczenia.