Niektóre towary i przedmioty oraz ich pojedyncze elementy ze względu na swój kształt, wagę lub inne cechy charakterystyczne mogą stanowić

zagrożenie dla pracowników firmy kurierskiej, nadawcy lub odbiorcy w czasie procesu ich nadawania i doręczania.


Lista towarów i przedmiotów, które zostały wyłączone z transportu:

-Rzeczy niebezpieczne, w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicja, broń pozbawiona cech użytkowych, inne  przedmioty o wyglądzie broni,


-Rzeczy (lub ich opakowanie) z widocznymi napisami lub rysunkami, które są niezgodne z prawem,


-Narkotyki, środki odurzające i substancje psychotropowe,


-Zwłoki, szczątki, prochy ludzkie i zwierzęce,

-Żywe zwierzęta, z wyłączeniem owadów i żywych ptaków,


-Inne rzeczy zakazane prawem, choć nieokreślone w niniejszym paragrafie,

-Pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe, kosztowności, dokumenty tożsamości nie mogą stanowić zawartości przesyłki nadanej w serwisie Kurier Krajowy.