JAK DODAĆ/EDYTOWAĆ/USUNĄĆ ADRES W KSIĄŻCE ADRESOWEJ?Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak dodać adres do książki adresowej z poziomu zakładki "Książka adresowa".
  • Jak dodać adres do książki adresowej z poziomu formularza.
  • Jak edytować/zmienić adres w książce adresowej.
  • Jak usunąć adres z książki adresowej. Dodawanie adresu do książki adresowej - zakładka "Książka adresowa"


 1. Po zalogowaniu do systemu, wybierz zakładkę "Książka adresowa" w menu bocznym.


2.  Kliknij w przycisk "Dodaj nowy adres" pod tabelą z listą adresów.3. W nowy oknie otworzy się formularz "Dodaj nowy adres do książki". Uzupełnij odpowiednie pola:  • Wybierz "Firma" lub "Adres prywatny" w zależności od typu adresu.
  • W polu "Przyjazna nazwa - wartośc unikalana" możesz nadać adresowi własną, przyjazną nazwę. 
  • W polu "Typ adresu" wybierz, czy jest to adres nadawcy czy odbiorcy.
  • Uzupełnij dane w polach adresowych. Pamiętaj, że przewoźnicy wymagają odpowiedniego formatu danych adresowych.


4. Po uzupełnieniu wszystkich pól zatwierdź dane przyciskiem "Zapisz".  


5. Klikając wiersz z adresem możesz ustawić ten adres jako adres domyślny klikając w przycisk "Ustaw jako domyślny".
Dodawanie adresu do książki adresowej - formularz


1. Uzupełnij dane adresowe nadawcy ("Adres odbioru") lub odbiorcy ("Adres dostawy") na formularzu zlecenia "Wyślij przesyłkę". 2. Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk "Dodaj nadawcę do książki adresowej" lub "Dodaj odbiorcę do książki adresowej".3. Wyświetli się dodatkowe pole "Podaj przyjazną nazwę adresu". Podaj własną, przyjazną nazwę dla tego kontaktu.4. Zatwierdź dane przyciskiem "Zapisz".
Edycja kontaktu w książce adresowej


 1. Po zalogowaniu do systemu, wybierz zakładkę "Książka adresowa" w menu bocznym.2.  Kliknij wiersz z adresem, który chcesz edytować. 3.  Kliknij przycisk "Edytuj" pod danymi kontaktu. 4. System wyświetli okno "Edytujesz adres". Po wprowadzeniu zmian zatwierdź je przyciskiem "Zapisz".

Usuwanie kontaktu z książki adresowej


 1. Po zalogowaniu do systemu, wybierz zakładkę "Książka adresowa" w menu bocznym.2.  Kliknij wiersz z adresem, który chcesz edytować. 3.  Kliknij przycisk "Usuń" pod danymi kontaktu. 4. System wyświetli okno z zapytaniem "Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis?". Jeśli chcesz usunąć adres potwierdź przyciskiem "OK".