JAK USTAWIĆ DOMYŚLNY ADRES ODBIORU?


Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak ustawić domyślny adres odbioru koncie głównym.
  • Jak ustawić różne domyślne adresy odbioru na kontach użytkowników.

System apaczka.pl pozwala na ustawienie domyślnego adresu odbioru. Dzięki temu nie musisz za każdym razie uzupełniać danych nadawcy na formularzu zlecenia - system automatycznie podstawi domyślny adres odbioru. Ustawienie domyślnego adresu odbioru dla konta głównego. 


 1. Po zalogowaniu do systemu, wybierz zakładkę "Moje ustawienia" w menu bocznym.2. Wejdź w zakładkę "Moje ustawienia domyślne".3. W polu "Domyślny adres odbioru przesyłki" kliknij przycisk "Edytuj".4. Z listy rozwijanej wybierz adres z książki adresowej, który ma być domyślnym adresem odbioru i zatwierdź wybór przyciskiem "Zapisz".

Jeśli adresu nie ma na liście, możesz szybko uzupełnić go w Książce adresowej. Sprawdź w tej instrukcji.

Ustawienie domyślnego adresu odbioru dla konta użytkownika.


System apaczka.pl pozwala na stworzenie osobnych kont dla różnych użytkowników, np. jeśli z systemu korzysta kilku pracowników.  1. Po zalogowaniu do systemu na konto administratora, wybierz zakładkę "Moje ustawienia" w menu bocznym.2.  W polu "Użytkownicy" znajdź konto użytkownika, na którym chcesz ustawić/zmienić domyślny adres odbioru przesyłki i kliknij przycisk "Szczegóły".3. W polu "Domyślny adres odbioru przesyłki" kliknij przycisk "Edytuj".4. Z listy rozwijanej wybierz adres z książki adresowej, który ma być domyślnym adresem odbioru i zatwierdź wybór przyciskiem "Zapisz".

Jeśli adresu nie ma na liście, możesz szybko uzupełnić go w Książce adresowej. Sprawdź w tej instrukcji.