Specyfikacja może zawierać różne numery rachunków, na które Klient zadeklarował zwrot pobrania. Zweryfikuj poszczególne kwoty w odniesieniu do danego numeru rachunku bankowego. 


Jeśli posiadasz kilka kont, specyfikacje są wysyłane oddzielnie dla każdego Twojego konta w systemie. Jeżeli jednak podałeś ten sam numer rachunku bankowego dla kilku kont, to otrzymasz jeden przelew w kwocie łącznej.