Limit kredytowy przyznajemy tylko Klientom, którzy podpisują z nami umowę. Jest to wartość do jakiej kredytujemy Klienta w danym okresie rozliczeniowym. Na start „na umowie” Klient otrzymuje 500 zł. Wartość limitu może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Wartość limitu kredytowego pomniejszają faktury wystawione/nieopłacone oraz bieżące zlecenia niezafakturowane. 

Jeśli pomimo uregulowania wszystkich zobowiązań wykorzystałeś otrzymany limit, napisz na adres pomoc@apaczka.pl


Przyznany i aktualny stan limitu kredytowego widoczny jest na stronie głównej w Panelu Klienta: