DOPŁATY PO AUDYCIE OPERATORA


W szczegółach przesyłek, w zakładce "Zlecenia" możesz zobaczyć z jakiego tytułu została doliczona dopłata po audycie (weryfikacji) przewoźnika. Szczegółowy opis dopłat znajdziesz w poniższej tabeli:


DOPŁATA

OPIS

PRZEWOŹNIK

SZCZEGÓŁY


Dopłata paliwowa
Wysokość opłaty paliwowej wyliczana jest od ceny usługi podstawowej (koszty transportu). Część przewoźników nalicza tę opłatę także od opcji dodatkowych.
Jeśli w wyniku weryfikacji zmieniła się cena podstawowa przesyłki, zmieniła się też podstawa do wyliczenia opłaty paliwowej. Dlatego ta dopłata została uwzględniona na audytach.

Wszyscy

-


Dostawa w sobotę
Opłata za doręczenie przesyłki w sobotę.

DHL

-


Duża paczka
W przypadku przesyłek znacznie przekraczających standardowe wymiary lub wagę, przewoźnicy DHL, UPS i INPOST doliczają specjalną, dodatkową opłatę.

UPS

Paczka jest traktowana jako „Duża paczka”, kiedy jej wymiary obliczane wg. wzoru: 2 x szerokość + 2 x wysokość
wynoszą łącznie więcej niż 330 cm. Opłata ta jest doliczana niezależnie od innych dopłat.

INPOST

Dopłata za każdy dodatkowy kilogram do paczki powyżej 50 kg wagi gabarytowej, obliczanej wg. wzoru:
dł. (cm) x szer. (cm) x wys. (cm) / 6000.
DHL
Opłata wolumetryczna dotyczy przesyłek, których waga gabarytowa przekracza 31,5 kg, a waga rzeczywista jest nie przekracza 31,5 kg. Wyliczenie wagi wynikającej z wymiarów przesyłki odbywa się wg. wzoru : dł. (cm) x szer. (cm) x wys. (cm) / 4000

Wysokość dopłat różni się w zależności od przedziału. Obowiązujące przedziały:
 • 31,5 kg do 50 kg
 • ponad 50 kg


Oczekiwanie kuriera
Opłata za czas oczekiwania kuriera na odbiór lub doręczenie przesyłki.

DPD

Za każde rozpoczęte 10 minut.

FEDEX

Za każde rozpoczęte 15 minut.


Odbiór tego samego dnia
Opłata za odbiór paczki tego samego dnia, w którym składane jest zlecenie. W momencie składania zlecenia system wyświetla i komunikat informujący o tej opłacie.

UPS

-


Osoba prywatna
Za doręczenie pod adres prywatny przewoźnicy UPS i TNT doliczają dodatkową opłatę.

UPS

Doręczenie pod adres prywatny jest definiowane jako doręczenie do prywatnego domu (mieszkania). Obejmuje ono również doręczenie do firmy działającej w domu (mieszkaniu).

TNT

TNT realizuje usługi dla przedsiębiorstw. Dostawa pod adres prywatny jest dodatkową opcją.


Ostrożnie
Przesyłka oklejona naklejką "ostrożnie" lub innym oznaczeniem wskazującym na konieczność specjalnej obsługi.

POCZTEX 24

Usługa wymagana dla przesyłek z zawartością: przedmiotów łatwo tłukących się, płynów, gazów, szkła, rzeczy łamliwych i kruchych, rzeczy oznaczonych jako „rzecz o krótkim okresie trwałości”, żywych roślin.


Płatność kartą za pobranie
Płatność kartką płatniczą za pobranie.

DPD

-


Pobranie
Usługa dodatkowa polegająca na pobraniu od odbiorcy należności za zawartość doręczonej mu przesyłki i jej przekazaniu zleceniodawcy.

Wszyscy

-


Preawizacja przesyłki
Dodatkowe powiadomienie e-mail do nadawcy i odbiorcy uwzględniające:
 • przewidywany przedział czasowy doręczenia przesyłki,
 • informacje na temat bieżącego statusu przesyłki.

DHL

-


Przesyłka nietypowa
Dodatkowa opłata dla przesyłek, które ze względu na: nietypowy kształt, wymiary, wagę, zawartość, sposób opakowania lub oznaczenia wymagają dodatkowej obsługi podczas transportu
przeładunkowych.

UPS

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:
 • Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
 • Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej
 • Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. gumy, itp.)
 • Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)
 • Paczki, których dłuższy bok przekracza 100 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm
 • Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg
 • Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.
UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa za dużą paczkę.

DPD

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:
 • Waga jednej paczki w przesyłce: pow. 50 kg
 • Długość: Najdłuższy bok pow. 175 cm
 • Wysokość + szerokość + długość > 300 cm
 • Paczki o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
 • Paczki o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach
 • Paczki z wystającymi elementami lub owinięte w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp.
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska Paczka składająca się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy
Przesyłka nietypowa

DHL

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:

PRZESYŁKI:
 • których najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,2 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m,
 • o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym,
 • o nieregularnych kształtach z wystającymi częściami,
 • o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. gumy, itp.),
 • zawierające luźne, ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny,
 • umieszczone w luźnym opakowaniu lub posiadające nieregularny kształt (tzn. gdy możliwe jest przesunięcie się zawartości, a tym samym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu),
 • oznakowane naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
 • których zawartość wymaga obsługi specjalnej (brak możliwości automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych lub istnieje możliwość uszkodzenia innych przesyłek),
 • zawierające substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.).

PALETY:Opłacie podlegają elementy umieszczone na paletach, gdy:
 • użyto palety o wymiarach przekraczających 0,8 m x 1,2 m (paleta EURO),
 • towar wykracza poza obrys palety,
 • towar nie jest przymocowany do palety (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.).

Opłata zostanie naliczona w przypadku elementów niespaletyzowanych, gdy:
 • ich najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,2 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m,
 • oklejone są naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
 • zawierają substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.),
 • mają kształt okrągły, cylindryczny bądź owalny,
 • mają nieregularny kształt z wystającymi elementami.
 • elementy zawierające towary, które z powodu swojej specyfiki nie dają się spaletyzować (np. urządzenia na kółkach) i nie mogą być sortowane automatycznie.
Opłata naliczana jest także przy zwrocie do Nadawcy przesyłki z elementami niestandardowymi.


Przesyłka nietypowa

POCZTEX24

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:
 • przesyłki, które mają inny kształt niż prostopadłościan,
 • przesyłki prostopadłościenne, gdzie suma wszystkich boków jest większa bądź równa 250 cm, ale nie większa niż 300 cm, a najdłuższy bok nie przekracza długości 157,5 cm,
 • przesyłki o kształcie okrągłym, owalnym bądź cylindrycznym o średnicy maksymalnej 20 cm i długości nie przekraczającej 150 cm, z wyłączeniem przesyłek z zawartością jednej opony,
 • przesyłki zapakowane w kopertę foliową (foliopak), których wymiary są większe niż 55 cm x 45 cm,
 • przesyłki z zawartością ponad dwóch opon,
 • przesyłki składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość.

TNT

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:
 • przesyłki przekraczająca wymiary 120 cm x 60 cm x 70 cm
 • maksymalne wymiary: 240 cm x 120 cm x 180 cm
 • waga rzeczywista i gabarytowa nie przekracza 70 kg.

FEDEX

Opłata jest doliczana w następujących przypadkach:
 • jeden z wymiarów przekracza 150 cm x 70 cm x 70 cm lub suma dwóch najdłuższych krawędzi jest większa niż 180 cm.
 • przesyłki zawierające płyny lub luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu
 • z ostrymi bądź wystającymi elementami, ze znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się,
 • o nieregularnych kształtach, które uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni,
 • z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych, które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą szkodzić inne przesyłki,
 • o kształcie cylindrycznym lub owalnym,
 • wszystkie przesyłki niespaletowane o wadze powyżej 35 kg,
 • kilka paczek połączonych w jedną całość, które podczas transportu mogą się rozłączyć,
 • których, zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki.


Strefa rozszerzona
Opłata dodatkowa za doręczenie w obszarze leżącym poza standardową strefą świadczenia usług

UPS

Do kosztu każdej przesyłki odbieranej lub/i doręczanej w obszarach leżących poza standardową strefą świadczenia usług UPS będzie doliczana dopłata dodatkowa. W zależności od możliwości dotarcia
obsługiwane lokalizacje są klasyfikowane jako strefy rozszerzone lub obszary odległe. Jeżeli zarówno miejsce odbioru jak i doręczenia znajdują się w strefie rozszerzonej lub w obszarze odległym, to do kosztu przesyłki zostanie doliczona opłata dodatkowa. Informację, czy opłata ta ma zastosowanie do określonej lokalizacji można znaleźć na stronie www.ups.com/pl/.

DPD

Do kosztu przesyłki odbieranej lub/i doręczanej w obszarach leżących poza standardową strefą świadczenia usług będzie doliczana dopłata dodatkowa. Usługi realizowane zgodnie z tabelą stref dostępną na stronie internetowej dpd.com.pl.

TNT

Doręczenie lub odbiór przesyłki z miejsc odległych od miast.
Lista terenów odległych dostępna na ww.tnt.com.pl.


Weryfikacja wagi i wymiarów
Opłata naliczana za każdą paczkę, która zostaje poddana uzasadnionej weryfikacji przez przewoźnika. Jeśli w toku weryfikacji nie stwierdzono rozbieżności, opłata nie będzie naliczona.

INPOST

-


Zmiana adresu dostawy
Opcja dostarczenia, w przypadkach, kiedy nie ma możliwości doręczenia paczki. Dzięki usłudze przekierowania UPS można określić, by paczka została dostarczona pod alternatywny adres lokalny.

UPS

-


Zmiana kwoty pobrania
Opłata za dyspozycję zmiany kwota pobrania.

GEIS

-


Zmiana opłaty podstawowej
Jeśli na specyfikacji przewoźnika parametry przesyłki, w szczególności:
 • ilość paczek w przesyłce,
 • waga przesyłki,
 • wymiary przesyłki,
 • typ przesyłki,
różnią się od deklaracji podanej w momencie składania zlecenia, cena przesyłki jest wyliczana ponownie na podstawie danych ze specyfikacji. Dopłata jest różnicą pomiędzy pierwotną wartością zlecenia (wyliczoną na podstawie deklaracji), a poprawną wartością zlecenia (wyliczoną na podstawie zweryfikowanych parametrów). Zmiana opłaty podstawowej wpływa również na wysokość opłaty paliwowej, którą wylicza się na jej podstawie.

Wszyscy

-


Zwrot dokumentów
Zwrot potwierdzonych (pieczątką i/lub podpisem) dokumentów dołączonych do przesyłki.

Wybrani

W zależności od dostępności usługi u danego przewoźnika


Zwrot przesyłki do nadawcy
W przypadku braku skutecznego doręczenia przesyłki do odbiorcy następuje zwrot do nadawcy.

Wszyscy

-