Maksymalna kwota pobrania przesyłki uzależniona jest od firmy kurierskiej:


 

Firma kurierska

 

Maksymalna kwota pobrania

 

DHL

 Maksymalna kwota pobrania przesyłki to 6 500,00 PLN.
Jeżeli przy nadaniu jednej lub wielu przesyłek łączne kwoty pobrań od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy przekroczą jednorazowo 6 500 PLN, Odbiorca przesyłki zobowiązany jest do dokonania odbioru w Punkcie Obsługi Klienta DHL.

 

DPD

Maksymalna kwota pobrania to równowartość 3 000 EUR liczonych w PLN
obliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nadano przesyłkę.

 

FEDEX


Maksymalna kwota pobrania przesyłki to 5 000 ,00 PLN
 

GEIS


Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 15 000,00 PLN

 

INPOST Kurier


Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 5 000,00 PLN

 

Kurier 48

 

Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 20 000,00 PLN

 

Pocztex24


Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 20 000,00 PLN

 

UPS

Maksymalna kwota pobrania to równowartość kwoty 5 000 USD czyli ok 15 000,00 PLN dla jednego odbiorcy 

na dzień

 

TNT


Maksymalna kwota pobrania przesyłki to 6 000,00 PLN


Zobacz regulamin poszczególnych firm kurierskich.