Jeśli pomimo anulowania przesyłki, obciążenie jest widoczne w saldzie, oznacza to, że opłata za przesyłkę została zaksięgowana. W takim przypadku należy przesłać numer listu przewozowego, który znajduje się m.in. w zakładce „Zlecenia” w panelu bocznym, na adres bok@apaczka.pl. Na tej podstawie zweryfikujemy sytuację i dokonamy korekty.


W treści wiadomości napisz informację o anulowaniu przesyłki i oraz prośbę o korektę faktury.