Jeśli pomimo anulowania przesyłki, obciążenie jest widoczne w saldzie, oznacza to, że opłata za przesyłkę została zaksięgowana. W takim przypadku prosimy o złożenie reklamacji do faktury w systemie. 


1. Zaloguj się do systemu i wybierz zakładkę "Reklamacje" w panelu bocznym.2.  Wybierz zakładkę "Reklamacje faktur" i kliknij w przycisk "Złóż reklamację".3. Z listy rozwijanej "Powód reklamacji" wybierz Reklamacja faktury (dopłata) i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami w systemie.