Firmy kurierskie, z którymi współpracujemy, mają prawo zweryfikować przesyłkę pod kątem wagi, wymiarów bądź rodzaju opakowania na każdym etapie transportu i doliczyć dodatkowe koszta.


Może się zdarzyć, że w wyniku weryfikacji firma kurierska dolicza dodatkowe opłaty. Informacje o doliczonych opłatach można znaleźć w specyfikacji dołączonej do faktury. Aby pobrać fakturę oraz specyfikację do faktury, w panelu Klienta kliknij w zakładkę „Faktury” (dla serwisu Apaczka) lub kliknij w zakładkę "Twoje konto" (dla serwisu korporacjakurierska.pl). Dopłaty do faktury wynikające w z przekroczenia wagi/wymiarów czy wyboru innego opakowania, przekazywane są przez firmy kurierskie do Biura Apaczka nawet przez około 3 miesiące od daty nadania przesyłki.


Zgodnie z przepisami art. 77. 1. z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.

 


Zobacz regulamin poszczególnych firm kurierskich.