Do pełnej aktywacji konta na platformie Apaczka konieczne jest przesłanie pocztą na adres:


R2G Polska Sp. z o. o. (Apaczka)

ul. F. Klimczaka 1, klatka B, 02-797 Warszawa


podpisanej "Umowy o świadczenie usług". Sprawdź poniżej, gdzie znaleźć "Umowę":1. Na stronie www.apaczka.pl kliknij przycisk „Zaloguj się”. 

 

 

2. Wejdź, w zakładkę „Moje ustawienia” w panelu bocznym.

 


3. W polu „Płatności” kliknij „Edytuj”.4. Uzupełnij dane: nr KRS i REGON, a następnie „Zapisz” wprowadzone dane.

5. Po zapisaniu wprowadzonych danych kliknij w przycisk „Pobierz umowę”.
Ważne! Przypominamy, że umowa musi być dostarczona w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie odesłany), a podpisy na niej muszą złożyć osoby do tego uprawnione . W przypadku:

  • spółek prawa handlowego – podpisy składają osoby wskazane w KRS,
  • spółek cywilnych - podpisy składają wspólnicy,
  • jednoosobowej działalności gospodarczej – podpis składa właściciel.