W przypadku zmiany formy płatności z przedpłaty na umowę (odroczony termin płatności), postępuj zgodnie z poniższymi punktami:


1. Na stronie www.apaczka.pl kliknij przycisk „Zaloguj się”. 

 

 

2. Wejdź, w zakładkę „Moje ustawienia” w panelu bocznym.

 


3. Wybierz zakładkę "Ustawienia konta" i w polu „Płatności” kliknij „Edytuj”.4. Uzupełnij wymagane dane: nr KRS i REGON, a następnie „Zapisz”.

5. Po zapisaniu wprowadzonych danych kliknij w przycisk „Pobierz umowę” i wydrukuj w 2 egzemplarzach.

Skan podpisanej umowy prześlij na adres opiekuna handlowego bądź na adres: oferta@apaczka.pl. 

Wydrukowaną w 2 egz. wersję podpisz i prześlij pocztą na adres: R2G Polska Sp. z o.o. (Apaczka.pl), ul. Klimczaka 1, klatka B, 02-797 Warszawa
Ważne! Przypominamy, że umowa musi być dostarczona w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz zostanie odesłany), a podpisy na niej muszą złożyć osoby do tego uprawnione . W przypadku:

  • spółek prawa handlowego – podpisy składają osoby wskazane w KRS,
  • spółek cywilnych - podpisy składają wspólnicy,
  • jednoosobowej działalności gospodarczej – podpis składa właściciel.