W przypadku, gdy waga gabarytowa liczona według poniższego wzoru przekracza wagę rzeczywistą, cena wyliczana jest na jej podstawie.długość x szerokość x wysokość : 6000   = waga gabarytowa (kg)