Na liście towarów niebezpiecznych TNT znajdziemy przede wszystkim te substancje lub rzeczy, które stanowią zagrożenie dla kuriera, nadawcy lub odbiorcy, jeśli nie zostaną zachowane odpowiednie procedury bezpieczeństwa. Poza tym mogą również uszkodzić inne przesyłki oraz mieć negatywny wpływ na środowisko. 


Na listę towarów objętych restrykcjami w transporcie zostały wpisane również rzeczy codziennego użytku takie jak:

- perfumy, aerozole,

- laptopy lub telefony,

- urządzenia zawierające baterie litowo-jonowe oraz jednorazowe baterie metalowo-litowe, które tradycyjnie stosuje się w zegarkach oraz pilotach samochodowych.Towary wyłączone z eksportu oraz przewozu krajowego TNT

  • Ludzkie szczątki lub prochy, żywe zwierzęta, ryby, ptaki oraz futra i kość słoniowa; 
  • Metale i kamienie szlachetne, monety i banknoty, dokumenty zbywalne na okaziciela, karty kredytowe, czeki, weksle, bony; 
  • Biżuteria, zegarki oraz przedmioty wykonane z metali szlachetnych; 
  • Towary nielegalne; 
  • Antyki, dzieła sztuki; 
  • Banderole i naklejki celne; 
  • Towary niebezpieczne; 
  • Broń palna, amunicja i materiały wybuchowe; 
  • Baterie litowo-jonowe oraz metalowo-litowe; 
  • Pirotechnika, fajerwerki, petrardyTransport baterii litowych przez TNT Express - zobacz załącznik