Przesyłki niestandardowe:


  • wszystkie przesyłki, które mają inny kształt niż prostopadłościan,
  • przesyłki prostopadłościenne, gdzie suma wszystkich boków jest większa bądź równa 250 cm, ale nie większa niż 3 m, a najdłuższy bok nie przekracza długości 157,5 cm,
  • przesyłki o kształcie okrągłym, owalnym bądź cylindrycznym o średnicy maksymalnej 20 cm i długości nie przekraczającej 150 cm, z wyłączeniem przesyłki z zawartością jednej opony,
  • przesyłki zapakowane w kopertę foliową (foliopak), której wymiary są większe niż 55 cm x 45 cm,
  • przesyłki z zawartością maksymalnie dwóch opon,
  • przesyłki składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość.