Usługa „za pobraniem” polega na pobraniu należności za doręczony towar w maksymalnej kwocie 10 000 PLN i przekazaniu jej wyłącznie w formie przelewu bankowego na konto wskazane przez nadawcę w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia przesyłki. Przesyłka w usłudze „za pobraniem” musi być ubezpieczona co najmniej na kwotę pobrania.