USŁUGI TIME & DAY DEFINITE

USŁUGI EXPRESS


SPECIAL SERVICES 09:00 EXPRESS 10:00 EXPRESS 12:00 EXPRESS EXPRESS

Doręczenie tego samego dnia 

Doręczenie następnego dnia do godz. 09:00 

Doręczenie następnego dnia do godz. 10:00 

Doręczenie następnego dnia przed południem 

Doręczenie nastepnego dnia przed końcem dnia pracy 

dokumenty, paczki i frachty 

dokumenty i paczki 

dokumenty i paczki

dokumenty, paczki i frachty 

dokumenty, paczki i frachty 

cały świat

główne miasta w ponad 40 krajach 

główne miasta w ponad 45 krajach 

główne miasta w ponad 65 krajach

cały świat

bez ograniczeń

max. 210kg 

max. 210kg 

max. 500g 

max. 500g 

USŁUGI EXPRESS


SPECIAL SERVICES
Doręczenie tego samego dnia 
dokumenty, paczki i frachty 
cały świat
bez ograniczeń
09:00 EXPRESS
Doręczenie następnego dnia do godz. 09:00
dokumenty i paczki 
główne miasta w ponad 40 krajach 
max. 210kg 
10:00 EXPRESS
Doręczenie następnego dnia do godz. 10:00
dokumenty i paczki
główne miasta w ponad 45 krajach 
max. 210kg 
12:00 EXPRESS
Doręczenie następnego dnia przed południem 
dokumenty, paczki i frachty 
główne miasta w ponad 65 krajach
max. 500g 
EXPRESS
Doręczenie nastepnego dnia przed końcem dnia pracy 
dokumenty, paczki i frachty 
cały świat
max. 500g 

USŁUGI ECONOMY EXPRESS


12:00 ECONOMY EXPRESS ECONOMY EXPRESS

Deklarowane doręczenie przed południem w zdefiniowanym dniu roboczym   

Doręczenie w zdefiniowanym dniu w ciągu 2-5 dni roboczych 

paczki i frachty 

paczki i frachty 

Główne miasta w ponad 25 krajach na terenie Europy 

cały świat

max. 500g 

max. 1500kg 


USŁUGI TIME CRITICAL


DEDYKOWANY SAMOCHÓD

Pełna kontrola nad drogą Twojej przesyłki na terenie Europy dzięki dedykowanemu pojazdowi. Zaaranżujemy odpowiedni rodzaj transportu dla Twojej przesyłki. Doręczenie przesyłki na Twoich warunkach. 

 • Gwarancja doręczenia przesyłki w określonym przez klienta czasie;
 • Gwarancja odbioru i doręczenia poza godzinami standardowej 
  obsługi kurierskiej;
 • Znaczące skrócenie czasu transportu w porównaniu
  do systemowych rozwiązań kurierskich;
 • Opcjonalnie dodatkowe ubezpieczenie wszystkich przesyłek.

ONBOARD COURIER

Jeśli Twoja przesyłka wymaga osobistej obsługi i musi być bardzo szybko doręczona, oferujemy usługę realizowaną dedykowanym kurierem.

 • Wylot najbliższym lotem komercyjnym;
 • Osobiste doręczenie przesyłki przez kuriera;
 • Bezpieczeństwo przesyłki (podręczny kuriera);
 • Idealne rozwiązanie dla niezwykle pilnych, cennych i delikatnych towarów;
 • Opcjonalnie dodatkowe ubezpieczenie wszystkich przesyłek.

AIR CHARTER

Specjalnie wyczarterowany samolot dla dużych i pilnych przesyłek.

 • Idealne rozwiązanie dla niezwykle ciężkich, niewymiarowych i łatwo psujących sie towarów;
 • Pełna przejrzystość i kontrola procesów;
 • Doręczenia w systemie door-to-door lub door-to-airport,
  łącznie z odprawą celną;
 • Usługa Same-day dostępna na terenie Europy;
 • Opcjonalnie dodatkowe ubezpieczenie wszystkich przesyłek.

FRACHTY


FRACHT LOTNICZY

Kosztowo efektywne rozwiązanie dla ciężkich i mniej pilnych przesyłek. Idealne dla towarów,które normalnie podlegają wyłączeniu z transportu w ramach sieci kurierskiej. Wybierz szybkość jakiej potrzebujesz. Nasi specjaliści będą na bieżąco informować Cię o etapach transportu.

 • System doręczenia Door-to-door; 
 • Załatwienie wszystkich formalności celnych importowych i eksportowych w imieniu klienta;
 • Dostępna opcja Door-to-airport;
 • Idealne rozwiązanie dla przesyłek o wadze powyżej 100kg
  lub dla przesyłek o nieregularnych kształtach.

FRACHT DROGOWY 

Ekonomiczny transport drogowy wielkich gabarytowo przesyłek. Bezpieczeństwo transportowanego towaru dzięki bezpośredniemu doręczeniu - od zleceniodawcy do odbiorcy. 

 • Kosztowo efektywny transport dla wielkich gabarytowo towarów;
 • Transport pojazdami o zróżnicowanej ładowności lub transport dedykowanym pojazdem;
 • Dostępność usługi na terenie Europy, Środkowego Wschodu
  i Azji;
 • Bezpośrednie i bezpieczne doręczenie Twojego towaru.


USŁUGI DODATKOWE


UBEZPIECZENIE

Ubepieczenie przesyłek niedokumentowych do wysokości 25.000 EUR oraz ubezpieczenie dokumentów w zakresie kosztów ich odtworzenia, ponownego sporządzenia do maksymalnej kwoty 500 EUR.
- Pokrycie kosztów ryzyka w transporcie
- Ubezpieczenie przesyłki nawet do jej pełnej wartości (nawet do 25.000 EUR)
- Objęcie Ubezpieczeniem prawie każdego rodzaju przesyłki;
  opcja dostępna w ponad 190 krajach


Transport krajowy 
Składka: 0,25% wartości towaru: nie mniej niż 6 PLN
Maksymalna wartość Ubezpieczenia: 100.000 PLN

Transport międzynarodowy
Składka: 0,75% wartości towaru: nie mniej niż 25 PLN
Maksymalna wartość Ubezpieczenia: 25.000 EUR

Ważne wskazówki!
- Dobrze przygotuj swoją przesyłkę do drogi
- Podaj dokładny, pełny adres odbiorcy
- Opisz dokładnie zawartość przesyłki
- Jeśli przesyłka zawiera towar podwyższonego ryzyka lub wartość przekracza 25.000 EUR, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w celu omówienia możliwości transportowych dla takiego towaru
- Sprawdź czy kraj, do którego wysyłasz przesyłkę jest objety naszym Ubezpieczeniem  

Ograniczenia geograficzne
Ubezpieczenie nie obejmuje swym zasięgiem poniższych krajów:
- Afganistan
- Algieria
- Birma
- Gruzja
- Azerbejdżan, Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Tadżikistan,
Turkmenstan, Uzbekistan
- Demokratyczna Republika Konga
- Iran, Irak
- Kuba
- Wybrzeże Kości Słoniowej
- Liberia
- Nigeria
- Korea Północna
- Pakistan
- Somalia
- Sudan
- USA (osoby prywatne)
Jeśli chcesz ubezpieczyć przesyłkę, która ma dotrzeć do jednego z powyższych krajów,
skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.


ODPRAWA CELNA


Usługa obejmuje:

 • Pełna obsługa w zakresie odprawy;
 • Ekspercka wiedza z zakresu odpraw celnych w poszczególnych krajach;
 • Jasne i rzetelne informacje w zakresie odprawy celnej;
 • Wypełnienie deklaracji w imieniu klienta;
 • Certyfikat bezpiecznego łańcucha dostaw (AEO)*.

DODATKOWE WSPARCIE PRZY ODPRAWIE CELNEJ

Odroczona płatność celno-podatkowa
Zawierając z TNT odpowiednią umowę, należności celno-podatkowe mogą być opłacone z kilkudniowym opóźnieniem. W takim przypadku można od razu dysponować otrzymanym towarem.

Opłacenie z góry należności celno-podatkowych (DDP)
Ułatwienie odbiorcy odbioru towaru, płacąc za niego z góry wszystkie należności celne i podatkowe. Następnie można refakturować płatności.

Specjalne działania przy odprawie celnej
Dokumenty tranzytowe lub tymczasowe dla importu lub eksportu. Niestandardowe deklaracje celne.

Inne
Jeżeli przewożony towar jest wyposażeniem medycznym, telekomunikacyjnym bądź innym wymagającym specjalnych pozwoleń.


IMPORT


Wybierz szybkość doręczenia i datę korzystając z poniższych usług Express:

9:00 EXPRESS           EXPRESS
10:00 EXPRESS         ECONOMY EXPRESS
12:00 EXPRESS         12:00 ECONOMY EXPRESS

UWAGA: Opcja usługi może zależeć od adresu odbioru i doręczenia.


TOWARY NIEBEZPIECZNE


TNT może przewozić większość rodzajów towarów niebezpiecznych, gdy są one właściwie przygotowane do transportu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Niektóre rodzaje przesyłek mogą być akceptowane jako towary niebezpieczne tylko dla określonych i zatwierdzonych klientów. Daje to gwarancję, że powierzony towar jest zgodny z prawem i regulacjami.

TNT oferujemy obsługę dla poniższych towarów:

 • Materiały Niebezpieczne
 • Materiały Niebezpieczne z limitowaną ilością niebezpiecznych środków
 • Towary Niebezpieczne w ilościach wyłączonych
 • Materiały radioaktywne w specjalnych opakowaniach
 • Transport baterii i akumulatorów litowych
 • Suchy lód
 • Substancje biologiczne kat. B
 • Genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy


Towarami niebezpiecznymi mogą być również: 

 • Farby
 • Zapalniczki
 • Aerozole
 • Gaz
 • Materiały magnetyczne
 • Szczelne (mokre) baterie
 • Baterie Litowe
 • Wyposażenie zawierające baterie litowe
 • Urządzenia zawierające baterie litowe
 • Urządzenia zasilające
 • Sprzęt elektryczny
 • Fuel tanks & fuel systems
 • Pojemniki z płynami
 • Pojemniki z chemikaliami
 • Silniki/części zamienne


CO2 


RAPORTY EMISJI CO2 

 • Śledzenie, kontrola i analiza emisji CO2 podczas transportu Twoich przesyłek
 • Wybór częstotliwości raportu — od jednostronnych podsumowań do raportów detalicznych
 • W pełni zweryfikowany przez audytorów zewnętrznych
  Europejski standard (EN16258)

NEUTRALNY TRANSPORT PRZESYŁEK 

 • Zrównoważenie emisjii CO2 wytwarzanego
  w trakcie transportu Twoich przesyłek
 • Roczny certyfikat określający ilość zneutralizowanego CO2 
 • Logo TNT CO2 Neutral pokazujące Waszym klientom, 
  że Wasza firma dba o środowisko

CO2 A ŚWIATOWY ŁAŃCUCH  DOSTAW

 • Przewidywanie i modelowanie wpływu Twojego CO2 na środowisko
 • Wysokość emisji CO2 przydatne na potrzeby przetargów 
 • Scenariusz modelowania i optymalizacji emisji CO2 
  w Twoim łańcuchu dostaw 


SPECJALNY ODBIÓR, DORĘCZENIA, USŁUGI SPECJALNE


PÓŹNE ODBIORY      


SOBOTNIE ODBIORY/DORĘCZENIA


SERWIS NA TERENACH ODLEGŁYCH


DORĘCZENIA NA ADRESY PRYWATNE


PIERWSZEŃSTWO W OBSŁUDZE

Przesyłka zostanie specjalnie oznakowana i otrzyma pierwszeństwo w sieci kurierskiej.

DODATKOWA OBSŁUGA

Jeśli przesyłka przekracza standardy co do wymiarów lub nie może być sortowana automatycznie TNT zapewnia jej specjalną obsługę w transporcie.

WIELOPACZKOWA OBSŁUGA 

Jeśli Twoja przesyłka składa się z kilku paczek zajmiemy się nimi jak jedną przesyłką.

OBSŁUGA SPECJALNA

Jeśli Twoja przesyłka ma nietypowe kształty lub wymiary, nasi specjaliści zatroszcą się o jej bezpieczny transport i obsługę w trakcie drogi. Obsługa obejmuje: 

 • Niepiętrowalne elementy
 • Klasyfikacja i oznaczenie substancji według klasyfikacji ATA, ADR i innych regulacji transportowych