PACZKI STANDARDOWE


- maksymalna waga rzeczywista – 31.5 kg;

- maksymalna długość – 175 cm (najdłuższy bok);

- suma obwodu podstawy i wysokości ≤ 300 cm, przy czym wysokość

stanowi najdłuższy bok Paczki;

- o kształcie regularnego prostopadłościanu lub sześcianu;
PACZKI NIESTANDARDOWE


- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub

- o nieregularnych kształtach, w tym Paczki, które nie są zapakowane

w karton/opakowanie o regularnych kształtach; lub

- zawierające wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowane

w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np. gumę); lub

- zawierające opony zapakowanie niezgodne z wytycznymi DPD, o których

mowa w art. 10 ust. 10.3 pkt (i) niniejszych Warunków; lub

- składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną

nieregularną całość;

z zastrzeżeniem, iż Paczka niestandardowa nie przekracza maksymalnych

parametrów Paczki. 


MAKSYMALNE WYMIARY PACZKI 


- waga rzeczywista – 31.5 kg;

- długość – 175 cm;

- suma obwodu podstawy oraz wysokości ≤ 300 cm, przy czym wysokość

stanowi najdłuższy bok Paczki;