PACZKI STANDARDOWE


- maksymalna waga rzeczywista lub gabarytowa– 50 kg;

- maksymalna długość – 175 cm (najdłuższy bok);

- suma długości, szerokości oraz wysokości ≤ 300 cm;

- o kształcie regularnego prostopadłościanu lub sześcianu;z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do Paczki o wadze rzeczywistej

przekraczającej 31,5 kg Zleceniodawca lub działający w jego imieniu

Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) zobowiązani są pomóc Kurierowi przy

jej załadunku oraz zapewnić pomoc Odbiorcy przy jej rozładunku;


PACZKI NIESTANDARDOWE


- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub

- o nieregularnych kształtach, w tym Paczki, które nie są zapakowane

w karton/opakowanie o regularnych kształtach;

- zawierające wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowana

w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np.

gumę); 

- zawierające opony zapakowanie niezgodne z wytycznymi DPD, o których

mowa w art. 10 ust. 10.3 pkt (i) niniejszych Warunków; lub

- o długości powyżej 175 cm (do 250) 

- składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną

nieregularną całość;


z zastrzeżeniem, iż Paczka niestandardowa nie przekracza maksymalnych

parametrów PaczkiMAKSYMALNE WYMIARY PACZKI - waga rzeczywista – 50 kg;

- długość – 250 cm;

- suma długości, szerokości oraz wysokości ≤ 300 cm;