Standardowa paczka krajowa*

  • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31,5 kg
  • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
  • Wysokość + szerokość + długość <= 300 cm
  • Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy elementStandardowa paczka międzynarodowa w serwisie DPD Classic*

  • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31,5 kg
  • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
  • Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (2 x długość + 2 x szerokość + wysokość <= 300 cm)
  • Paczka o kształcie prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element
  • List przewozowy powinien być umieszczony na górnej powierzchni paczki

Wszystkie paczki zapakowane w opakowania firmowe DPD są paczkami standardowymi. Za opakowania firmowe DPD uznaje się: koperty tekturowe, foliopaki oraz firmowe opakowania kartonowe opatrzone logo DPD.


* dostępność usługi jest zależna od założeń gabarytowych i wymiarowych. Np przesyłka o wymiarach: 160cm/50cm/40cm mieści się w założeniach wymiarowych DPD, jednak po przeliczeniu wagi gabarytowej, usługa nie będzie dostępna w serwisie Apaczka.


Waga gabarytowa

W przypadku stwierdzenia, iż waga gabarytowa przekracza wagę rzeczywistą, cena za usługę ustalana jest z uwzględnieniem wagi gabarytowej. Niniejsze zastrzeżenie dotyczy paczek:

  • o wadze gabarytowej większej niż 31.5 kg nadanych w serwisie krajowym DPD CLASSIC


Sprawdź wagę gabarytową przesyłki