Paczka niestandardowa to paczka, która jest nietypowa pod względem:

- KSZTAŁTU ( nie jest prostopadłościanem, ma wystające elementy,paczka o kształcie okrągłym, owalnym, cylindrycznym) np tuby, dywany, tkaniny 

- SPOSOBU PAKOWANIA (np. niepoprawnie zapakowane opony, paczka składająca się z kilku odrębnych połączonych w jedną nieregularną całość)

- DŁUGOŚCI- ( 175 DO 250cm)Paczka niestandardowa, tj. Paczki spełniające chociażby jeden z poniższych parametrów:

- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną); lub

- o nieregularnych kształtach, w tym Paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach; lub

- zawierające wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowana w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np. gumę); lub

- zawierające opony zapakowanie niezgodne z wytycznymi DPD, o których mowa w art. 10 ust. 10.3 pkt (i) niniejszych Warunków; lub

- o długości powyżej 175 cm; lub

- składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość;

z zastrzeżeniem, iż Paczka niestandardowa nie przekracza maksymalnych parametrów Paczki określonych w art. 6 ust. 6.1.1 pkt (i) Warunków Świadczenia Usług;