Przesyłka niestandardowa:

Najdłuższy bok 250 cm

Waga rzeczywista przesyłki niestandardowej nie przekracza 50 kg.


Wysokość + szerokość + długość nie przekraczają 300 cmPaczka niestandardowa to paczka, która jest nietypowa pod względem:

- KSZTAŁTU ( nie jest prostopadłościanem, ma wystające elementy,paczka o kształcie okrągłym, owalnym, cylindrycznym) np tuby, dywany, tkaniny 

- SPOSOBU PAKOWANIA (np. niepoprawnie zapakowane opony, paczka składająca się z kilku odrębnych połączonych w jedną nieregularną całość)

- DŁUGOŚCI- ( 175 do 250 cm)Paczka niestandardowa, tj. Paczka spełniająca chociażby jeden z poniższych parametrów:

- o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym (np. tuba, wałek z tkaniną)

- o nieregularnych kształtach, w tym Paczki, które nie są zapakowane w karton/opakowanie o regularnych kształtach

- zawierające wystające poza jej regularny obrys elementy lub zapakowana w materiał, uniemożliwiający swobodne przesuwanie się po sorterze (np. gumę)

- zawierające opony zapakowanie niezgodne z wytycznymi DPD, o których mowa w art. 10 ust. 10.3 pkt (i) niniejszych Warunków

- o długości powyżej 175 cm

- składające się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną nieregularną całość

  z zastrzeżeniem, iż Paczka niestandardowa nie przekracza maksymalnych parametrów Paczki określonych w art. 6 ust. 6.1.1 pkt (i) Warunków Świadczenia Usług