Przesyłka Express niestandardowa:
Suma wymiarów 240 cm, najdłuższy bok 160 cm plus nieregularne
kształty. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie
okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach
lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie
elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny;
umieszczone w luźnym opakowaniu. Zasada ta nie dotyczy paczek
dłużycowych. Waga rzeczywista opakowania do 30 kg.