Przesyłka niestandardowa:

Najdłuższy bok nie dłuższy niż 180 cm

najdłuższy bok + szerokość + wysokość nie przekraczają 260 cm


Paczką niestandardową są również: 

przesyłki o nieregularnym kształcie, elementy o kształcie
okrągłym, cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach
lub/oraz z wystającymi elementami; zawierające luźne, ciężkie
elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny;
umieszczone w luźnym opakowaniu. 

Waga rzeczywista opakowania do 30 kg.