Dodatkowa obsługa oraz opłaty za dodatkową obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach: 


• Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna

• Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z     tektury falistej

• Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią,        uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.)

• Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)

• Paczki, których najdłuższy bok przekracza 122 cm, jednak nie przekracza 270 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm

• Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 30 kg 

• Przesyłki, w których średnia waga paczki  przekracza 30 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.


UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa od dużej paczki.


https://www.youtube.com/watch?v=IN3n9qvqVkI