Opłata za element niestandardowy dla przesyłek zawierających
elementy do 31,5 kg


Opłata zostanie naliczona do elementów:
- których najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,4 m lub którykolwiek
  z pozostałych boków przekracza 0,6 m,
- o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym,
- o nieregularnych kształtach z wystającymi częściami,
- o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. gumy itp.),
- zawierających luźne, ciężkie elementy lub takich, których rozkład ciężaru
  jest nierównomierny,
- umieszczonych w luźnym opakowaniu lub o nieregularnym kształcie
  (tzn. gdy możliwe jest przesunięcie się zawartości, a tym samym
  przesunięcie środka ciężkości podczas transportu),
- oznakowanych naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
- których zawartość wymaga obsługi specjalnej (gdy brak możliwości
  automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych lub jest
  możliwość uszkodzenia innych przesyłek),
- zawierają substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.).


Opłata naliczana jest także przy zwrocie przesyłki niedostarczalnej
z elementami niestandardowymi.
1. Towary o nieregularnym kształcie, w innym opakowaniu niż prostopadłościenny karton lub skrzynia o maksymalnych wymiarach 1,4 x 0,6 x 0,6 m, np. tuba.
2. Towary kruche i delikatne.
3. Towary owinięte jedynie tekturą, folią (w tym folią rozciągliwą stretch) lub pianką.
4. Zawartość opakowania bez wypełnienia zabezpieczającego przed przemieszczaniem się.
5. Zawartość opakowania nierównomiernie rozłożona wewnątrz lub posiadająca ostre, wystające elementy, mogące uszkodzić opakowanie zewnętrzne.
6. Zastosowanie innej folii niż folia stretch.
5. Konieczność zapewnienia pionowego ustawienia towaru.


PRZYKŁADOWE GRUPY TOWARÓW
Wymagające sortowania ręcznego, ze względu na ich kruchość lub nieregularne kształty (spełniają kryteria przesyłki niestandardowej)
Ceramika użytkowa i artystyczna
Płytki ceramiczne ścienne lub podłogowe (glazura, terakota), dekory
Rzeczy wykonane ze szkła lub z elementami szklanymi
Abażury szklane, lustra, lusterka, reflektory, lampy itp.
Szyby hartowane, zapakowane w karton
Elementy sanitarne
Zlewy, umywalki, muszle, kabiny prysznicowe, wanny, brodziki itp.
Elementy karoserii samochodowej
Zderzaki, maski, nadkola itp.
Fotele samochodowe
Instrumenty muzyczne
Smyczkowe, strunowe, klawiszowe, dęte lub instrumenty perkusyjne itp.