1. UPS


Maksymalna kwota pobrania to równowartość kwoty 5000 USD czyli ok 15 000 zł. dla jednego odbiorcy na dzień


2. DHL 


Maksymalna kwota pobrania przesyłki to 11 000 PLN. Jeżeli przy nadaniu jednej lub wielu przesyłek łączne kwoty pobrań od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy przekroczą jednorazowo 6 500 PLN, Odbiorca przesyłki zobowiązany jest do dokonania odbioru w Punkcie Obsługi Klienta DHL.


3. DPD


Maksymalna kwota pobrania to równowartość 3 000 EUR liczonych w PLN obliczonej według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nadano przesyłkę.


4. FedEx


Maksymalna kwota pobrania przesyłki to 5.000 zł


5. TNT


Maksymalna kwota pobrania przesyłki to 6000 zł


6. Poczta Polska48, Pocztex24


Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 20 000,00 zł


7. GEIS


Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 15 000,00 zł


8. InPost


Maksymalna wysokość kwoty pobrania wynosi 5 000,00 zł