1. Nieterminowe doręczenie


Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamacje dotyczące przesyłek  należy  składać poprzez system.  W celu złożenia reklamacji należy zalogować się do swojego konta a następnie wejść w zakładkę "Reklamacje".2. Uszkodzenie/zagubienie przesyłki


- Uszkodzenie jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody (jeśli nie spisał należy niezwłocznie zgłosić to do naszego Biura Obsługi Klienta).


Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki, do naszego Biura Obsługi Klienta więc uszkodzenie powinno być zgłoszone w terminie 5 dni poprzez zakładkę "Reklamacje". Należy wpisać numer listu przewozowego, zawartość i wartość przesyłki. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera.- Zagubienie/brak aktualnych skanów w transporcie przesyłki należy zgłosić mailowo, podając opis przesyłki (waga, wymiary, rodzaj opakowania, znaki szczególne), opis zawartości (rodzaj towaru, ilość, wygląd) oraz wartość towaru.

Dane przesłane zostaną do DPD, celem rozpoczęcia procedury poszukiwania.


- Po spisaniu protokołu/uznaniu przesyłki za zagubioną klient może złożyć reklamację. W naszym  serwisie reklamację w imieniu właściciela towaru może złożyć tylko klient, z którego konta wygenerowany został list przewozowy.

Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca, jeśli natomiast odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki i została ona zwrócona do nadawcy, właścicielem towaru jest nadawca. Jeśli natomiast przesyłka została zagubiona właścicielem towaru jest nadawca.


W celu złożenia reklamacji należy wejść w zakładkę "Reklamacje", wypełnić formularz reklamacyjny z uwzględnieniem kwoty roszczenia, numer rachunku bankowego wraz z danymi firmy i numerem NIP oraz sposób zapakowania przesyłki (karton, wypełnienie wewnętrzne) oraz załączyć wymagane dokumenty.

Sprawę zgłosimy do przewoźnika, który ma 30 dni na jej rozpatrzenie.