1. Nieterminowe doręczenie


Klient ma 14 dni na zgłoszenie reklamacji. Reklamację zawierającą numer przesyłki oraz kwotę roszczenia należy wysłać do nas na adres reklamacje@apaczka.pl.


2. Uszkodzenie/zagubienie przesyłki


- Uszkodzenie jawne, widoczne przy odbiorze przesyłki, należy odnotować przy podpisaniu odbioru przesyłki; nie należy przyjmować przesyłki bez zastrzeżeń; kurier na miejscu powinien spisać protokół szkody (jeśli nie spisał należy niezwłocznie zgłosić to do Apaczki).

Uszkodzenie niejawne, niewidoczne przy odbiorze przesyłki, należy zgłosić do przewoźnika, w celu spisania protokołu szkody, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki, do Apaczki więc uszkodzenie powinno być zgłoszone w terminie 5 dni na adres biuro@apaczka.pl. W mailu należy wpisać numer listu przewozowego. Do czasu przyjazdu kuriera odbiorca powinien pozostawić przesyłkę wraz z opakowaniem do inspekcji kuriera.


- Zagubienie/brak aktualnych skanów w transporcie przesyłki należy zgłosić mailowo, podając opis przesyłki (waga, wymiary, rodzaj opakowania, znaki szczególne), opis zawartości (rodzaj towaru, ilość, wygląd) oraz wartość towaru.

Dane przesłane zostaną do DPD, celem rozpoczęcia procedury poszukiwania.


- Zgodnie z prawem przewozowym reklamację roszczeniową może złożyć tylko właściciel towaru. Jeśli przesyłka została odebrana przez odbiorcę właścicielem towaru zgodnie z umową przewozu jest odbiorca, jeśli natomiast odbiorca odmówił przyjęcia przesyłki i została ona zwrócona do nadawcy, właścicielem towaru jest nadawca. Jeśli natomiast przesyłka została zagubiona właścicielem towaru jest nadawca.


Właściciel towaru powinien więc złożyć reklamację bezpośrednio do DPD. Reklamację należy złożyć poprzez ich formularz zgłoszenia reklamacji. Link poniżej:

https://zgloszenia.dpd.com.pl/noMenu/showComplaintForm.action


Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji:

  • formularz reklamacyjny (do pobrania w formularzu zgłoszenia reklamacji) 
  • protokół szkody (tylko w przypadku reklamacji uszkodzenia przesyłki) 
  • potwierdzenie wartości przesyłki (faktura, paragon, kosztorys wytworzenia towaru) 


Jeśli reklamacja zostanie uznana należy zgłosić się do nas z decyzją (najlepiej przesłać na adres reklamacje@apaczka.pl) z prośbą o anulowanie kosztów transportu przesyłki.